Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest Pn sty 21, 2019 4:21 amUtwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Miłość małżeńska, prokreacja itp. 
Autor Wiadomość
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Wt sty 06, 2009 12:25 pm
Posty: 1704
Płeć: kobieta
wyznanie: katolik w pełnej łączności z papieżem
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Miłość małżeńska, prokreacja itp.
equuleuss, sapper nie ma możliwości odniesienia się do tego, co piszesz, więc dajmy Mu spokój, OK?
Forum ma to do siebie, że czasem jedno słowo dodane, przeoczone, źle zrozumiane, czy małe niedopowiedzenie (bywa, że celowe) autora czyni rozumienie jego słów opacznym.

sachol napisał(a):
Rózniło by się ono od obecnego tylko tym że bylo by całkowicie podporzadkowane rozumowi bez niepohamowanej żady ktora mozę czlwoieka zniewolic.


Hmm, czyli prawie niczym..
Tylko że to "tylko" tutaj czyni ogrooomną różnicę. Różnicę, jak ta pomiędzy "dziełami" Piriankova a dziełami Michała Anioła.

_________________
" Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią." Mt 5, 7


Wt sty 30, 2018 1:50 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Wt lip 18, 2017 5:09 pm
Posty: 1480
Płeć: kobieta
wyznanie: katolik w pełnej łączności z papieżem
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Miłość małżeńska, prokreacja itp.
Krysia napisał(a):
equuleuss, sapper nie ma możliwości odniesienia się do tego, co piszesz, więc dajmy Mu spokój, OK?
Forum ma to do siebie, że czasem jedno słowo dodane, przeoczone, źle zrozumiane, czy małe niedopowiedzenie (bywa, że celowe) autora czyni rozumienie jego słów opacznym.


Odpowiadam na Twój post, w takim razie muszę odnieść się niejako do sappera, poza tym, nic raczej nie jest przeinaczone, on sam sugrerował takie rzeczy, można to odczytać na forum. Posty sappera i tak trudno było zrozumieć.


Wt sty 30, 2018 3:37 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pn maja 25, 2009 4:55 pm
Posty: 12795
Lokalizacja: Gdynia
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik w pełnej łączności z papieżem
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Miłość małżeńska, prokreacja itp.
Każda przesada - także w kierunku (rzekomo) "duchowym" (a faktycznie - deprecjonującym naszą seksualność) jest szkodliwa.
Przy czym zdrowe rozwiązanie nie jest "pośrodku" tylko w pełni jednego i drugiego.
Człowiek integralny przeżywa swoją seksualność właśnie tak - bez napięcia, bez podejrzliwości, bez jakichs dziwnych fobii wobec ciała i - z drugiej strony - bez wyuzdania, które może zrobić krzywdę jednoczącej roli seksu.

_________________
Obrazek
Więcej informacji tu http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne


Wt sty 30, 2018 4:50 pm
Zobacz profil WWW
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pt sie 17, 2012 11:13 pm
Posty: 2681
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Miłość małżeńska, prokreacja itp.
Krysia napisał(a):

Dziękuje za to. Bardzo ciekawa lektura. Potwierdza ona, że Żydzi potrafią mądrze prawić, pod jednym wszakże warunkiem.., gdy są nawróconymi Żydami..
Pozwolę sobie wkleić większy fragment, w którym obszernie cytuje Akwinatę:

W sta­nie ła­ski, ja­ki pa­no­wał w ra­ju, akt cie­le­sny pierw­szych ro­dzi­ców był­by ak­tem czy­stej po­boż­no­ści. To­masz pod­kre­śla, że przy­jem­ność zmy­sło­wa nie prze­sła­nia­ła­by ro­zu­mu. Niek­tó­rzy mo­gą uznać, że to wiel­ka szko­da (a że pa­trzą z per­spek­ty­wy obec­nej kon­dy­cji czło­wie­ka, nie są tak bar­dzo da­le­cy od praw­dy). Jak to? Mia­ło­by nie być tej za­wrot­nej chwi­li eks­ta­zy, tej eks­plo­zji, te­go sza­leń­stwa zmy­słów? Ależ by­ła­by eks­ta­za, był­by mo­ment eu­fo­rii – ale nie przy­po­mi­nał­by spa­da­nia w prze­paść, lecz był­by jak wnie­bo­wstą­pie­nie. Je­śli ja­sność my­śli zo­sta­ła­by za­cho­wa­na, zmy­sło­wa roz­kosz sa­ma w so­bie nie mo­gła­by do­pro­wa­dzić do na­sy­ce­nia, lecz po­tę­go­wa­ła­by się bez koń­ca, ogrom­nia­ła, nie na­po­ty­ka­jąc na ża­den ogra­ni­cza­ją­cy ją pu­łap, aż się­gnę­ła­by po­nad siód­me nie­bo. Co wię­cej, przy­jem­ność ta nie mą­ci­ła­by du­cho­wej ra­do­ści. Adam mógł­by zbli­żyć się do żo­ny, nie prze­ry­wa­jąc kon­tem­pla­cji. Mógł­by po­znać ją do głę­bi, aż po przed­wiecz­ne źró­dło jej ist­nie­nia. Ewa zaś przy­ję­ła­by go ja­ko dar sa­me­go Bo­ga. Rze­czy­wi­ście wpro­wa­dzi­ła­by go w mu­ry ko­ścio­ła, do świą­ty­ni jej cia­ła, do sa­me­go bap­ty­ste­rium. Nie tyl­ko „bez żad­nej (…) go­rą­cej podnie­ty, lecz ze spo­ko­jem umy­słu i cia­ła, nie na­ru­sza­jąc dzie­wi­czej ca­ło­ści, udzie­lał­by się mał­żo­nek ło­nu swej mał­żon­ki, ale też „jak przed uro­dze­niem nie bo­le­sne stę­ka­nie nie­wia­sty, lecz podnie­ta doj­rza­ło­ści pło­du roz­luź­nia­ła­by wnętrz­no­ści mat­czy­ne”. Nie dość na tym – sa­mo po­czę­cie mia­ło­by w pew­nym sen­sie moc chrztu świę­te­go, bo żad­na ska­za na­tu­ry nie zo­sta­ła­by prze­ka­za­na no­we­mu czło­wie­ko­wi, a na­sie­nie Ada­ma i ko­mór­ka ja­jo­wa Ewy by­ły­by tak czy­ste, jak wo­da świę­co­na, któ­rą ka­płan po­le­wa gło­wę dziec­ka, wy­gła­sza­jąc for­mu­łę try­ni­tar­ną. Osta­tecz­nie, to był ra­j… „Na­wet by też nie by­ło żad­nych wy­ra­zów, któ­re by moż­na by­ło na­zwać nie­przy­zwo­ity­mi, lecz co­kol­wiek by się o tych człon­kach mó­wi­ło, by­łoby tak sa­mo przy­zwo­ite, jak kie­dy się mó­wi o in­nych czę­ściach cia­ła”.

W Bogu nie ma sprzeczności. Dziewictwo, a więc niepokalanie grzechem pożądliwości, jest stanem pierwotnym i zaplanowanym przez Boga dla ludzi. Grzech zniszczył ten pierwotny stan szczęśliwości i człowiek wpadł w sidła pożądliwości.
Bóg zaplanował, by człowiek mnożył się poprzez akt niepokalanego poczęcia, który byłby rozumowym aktem duchowo-cielesnym, doskonałym zjednoczeniem małżonków i Trójcy Świętej, nie naruszającym dziewictwa żadną pożądliwością, gwałtownością.
Akt byłby czystą kontemplacją Boga i wzajemnym obdarowywaniem łaskami bożymi. Byłby nadnaturalnym aktem, który nie mieści się w głowie osobom ukąszonym pożądliwością.


Wt sty 30, 2018 6:00 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Cz sty 14, 2010 12:50 pm
Posty: 15146
Lokalizacja: Rzeczpostpolita Polska
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik w pełnej łączności z papieżem
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Miłość małżeńska, prokreacja itp.
Jedną bzdurę MJ odrzuciłeś, ale w głupoty, które głosił na temat Niepokalanego Poczęcia, nadal wierzysz. :(

_________________
"W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki."


Wt sty 30, 2018 6:07 pm
Zobacz profil WWW
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pt sie 17, 2012 11:13 pm
Posty: 2681
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Miłość małżeńska, prokreacja itp.
Masz post wyżej unaocznione, że to co pisał MJ o Niepokalanym Poczęciu, to nie były li tylko jego wymysły, tylko odwieczna Nauka Kościoła.
Tyle, że teraz liczy się tylko to co po SVII, a wcześniej było Tohu Va-Vohu.
Nie dziwi więc, że katolicy robią wielkie oczy jak słyszą zdanie, że np. dziewictwo, poświęcone Bogu, jest Mu milsze, czy stoi wyżej w hierarchii świętości, niż małżeństwo.
I jeszcze muszę napisać, że próba zdyskredytowania wielu Prawd jakie tutaj na tym forum napisał MJ, poprzez wypominanie jednego błędu jaki on tutaj popełnił (i się z niego wycofał) jest żałosne, diabelskie i na mnie nie działa. Prawdę trzeba umieć oddzielać od fałszu niezależnie z jakich ust pochodzi..


Wt sty 30, 2018 10:56 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Cz sty 14, 2010 12:50 pm
Posty: 15146
Lokalizacja: Rzeczpostpolita Polska
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik w pełnej łączności z papieżem
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Miłość małżeńska, prokreacja itp.
watchman napisał(a):
Masz post wyżej unaocznione, że to co pisał MJ o Niepokalanym Poczęciu, to nie były li tylko jego wymysły, tylko odwieczna Nauka Kościoła.

Tylko tak jakoś dziwnie się składa, że niczego takiego w nauczaniu Kościoła nie ma. Zaś fragment o "ściskaniu" z wizji bł. A. K. Emmerich (o ile w ogóle ona to powiedziała) można również zinterpretować jako współżycie. :)

_________________
"W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki."


Wt sty 30, 2018 11:26 pm
Zobacz profil WWW
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pt sie 17, 2012 11:13 pm
Posty: 2681
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Miłość małżeńska, prokreacja itp.
Yarpen Zirgin napisał(a):
Zaś fragment o "ściskaniu" z wizji bł. A. K. Emmerich (o ile w ogóle ona to powiedziała) można również zinterpretować jako współżycie.

Poszli do świątyni Pana, zapałali wzajemną pożądliwością i współżyli..
Brawo! Ręce opadają..


Wt sty 30, 2018 11:48 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Cz sty 14, 2010 12:50 pm
Posty: 15146
Lokalizacja: Rzeczpostpolita Polska
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik w pełnej łączności z papieżem
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Miłość małżeńska, prokreacja itp.
watchman napisał(a):
Yarpen Zirgin napisał(a):
Zaś fragment o "ściskaniu" z wizji bł. A. K. Emmerich (o ile w ogóle ona to powiedziała) można również zinterpretować jako współżycie.

Poszli do świątyni Pana, zapałali wzajemną pożądliwością i współżyli..
Brawo! Ręce opadają..

No cóż, mi ręce opadają kiedy widzę te wszystkie błędy merytoryczne, które w niej zawarte w tej "wizji", a które każą wątpić w jej prawdziwość. Ot, przykładowo, pod koniec I wieku p.n.e. Arka Przymierza była zaginiona już od ponad 550 lat...

_________________
"W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki."


Śr sty 31, 2018 8:22 am
Zobacz profil WWW
Czuwa nad wszystkim
Czuwa nad wszystkim

Dołączył(a): Cz cze 21, 2012 4:15 pm
Posty: 4353
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik w pełnej łączności z papieżem
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Miłość małżeńska, prokreacja itp.
watchman napisał(a):
Yarpen Zirgin napisał(a):
Zaś fragment o "ściskaniu" z wizji bł. A. K. Emmerich (o ile w ogóle ona to powiedziała) można również zinterpretować jako współżycie.

Poszli do świątyni Pana, zapałali wzajemną pożądliwością i współżyli..
Brawo! Ręce opadają..


No.. ręce opadają. W Raju pierwsi ludzie na pewno byli nieco inni, ale poza Rajem są jacy są. Czym wg Ciebie różni się fizycznie kobieta i mężczyzna i dlaczego? Kto ich takimi stworzył? Czy nieczystym wg Ciebie jest także jedzenie (spożywanie)? To także czynność fizjologiczna, konieczna do życia. Praca serca, żołądka, jelit. A wydalanie - czy jest nieczyste (w sensie oczywiście moralnym)? Czy jakiekolwiek czynności jakie wykonuje wewnętrznie i zewnętrznie organizm ludzki - są nieczyste?

_________________
"Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana." Iz 55


Śr sty 31, 2018 8:59 am
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pt sie 17, 2012 11:13 pm
Posty: 2681
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Miłość małżeńska, prokreacja itp.
Yarpen Zirgin napisał(a):
Ot, przykładowo, pod koniec I wieku p.n.e. Arka Przymierza była zaginiona już od ponad 550 lat...

No i objawienia to potwierdzają:
Cóż jest trudnego w zrozumieniu poniższego zdania?:
cyt.
"Ukrytej przez Jeremiasza na górze Synaj starej Arki Przymierza nie odnaleziono więcej."


Śr sty 31, 2018 5:29 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pn cze 13, 2011 6:22 pm
Posty: 3135
Lokalizacja: podkarpackie
Płeć: kobieta
wyznanie: katolik w pełnej łączności z papieżem
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Miłość małżeńska, prokreacja itp.
watchman napisał(a):
Yarpen Zirgin napisał(a):
Ot, przykładowo, pod koniec I wieku p.n.e. Arka Przymierza była zaginiona już od ponad 550 lat...

No i objawienia to potwierdzają:
Cóż jest trudnego w zrozumieniu poniższego zdania?:
cyt.
"Ukrytej przez Jeremiasza na górze Synaj starej Arki Przymierza nie odnaleziono więcej."


Ee tam, Indiana Jones ją znalazł,jakieś 30 lat temu, w telewizji pokazywali, może nieprawda?
:D :D :D

_________________
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą


Pt lut 02, 2018 12:56 am
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL