Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest Pt cze 05, 2020 7:20 pmUtwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
 Jezus promuje Sola Scriptura? 
Autor Wiadomość
Milczek
Milczek

Dołączył(a): So mar 17, 2018 4:34 am
Posty: 24
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Jezus promuje Sola Scriptura?
Jestem sobie w kościele katolickim na mszy. I słucham sobie czytań. Wyznaję, iż ich treść mnie zdziwiła...

Cytuj:
Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam.
Pwt 4, 2

Nic nie dodacie, mówi Biblia. No ale przecież Kościół dodał przykazania kościelne, zakaz jedzenia mięsa w piątki...

Kościół oprócz Biblii uznaje jeszcze Tradycję. Jakoś mam tu skojarzenia z faryzeuszami... Albowiem, jeśli wierzyć Wikipedii, to:

Cytuj:
Najbardziej charakterystyczną cechą nauki faryzeuszy był ich stosunek do Prawa Mojżeszowego. Uznawali, że zostało ono przekazane Mojżeszowi w sposób wiążący dla Żydów dwojako: nie tylko w formie pisanej, ale także jako przekaz ustny (tradycja). Zatem, obok Tory zachowywali także ustne tradycje starszych (por. Mk 7,5). Tradycje te zawierały liczne i nieraz drobiazgowe rozstrzygnięcia uczonych żydowskich.


I, oczywiście, jeśli dobrze rozumiem, faryzeusze uważali siebie za depozytariuszy tejże tradycji.

Kościół Katolicki Tradycję rozumie tak:

Cytuj:
Tradycja święta zatem i Pismo Święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują. Obydwoje bowiem, wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Albowiem Pismo św. jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie; a święta Tradycja, słowo Boże, przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom, przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni duchem prawdy, wiecznie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Stąd to Kościół osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu.


Źródło: Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum 9

Wydaje mi się, że istnieją wyraźne podobieństwa między obiema doktrynami? Faryzeusze / hierarchowie Kościoła katolickiego nauczają, że Słowo Boże zostało przekazane nie tylko na piśmie pod postacią Tory / Starego i Nowego Testamentu. Jest też t(T)radycja: przekaz Słowa Bożego od Mojżesza / Apostołów, przekazywany ich następcom: starszym / biskupom w pierwszych wiekach Kościoła, i tak ten przekaz dochodzi aż do nas: faryzeuszy / hierarchów Kościoła, i w związku z tym to my jesteśmy depozytariuszami tego przekazu, i w związku z tym my posiadamy / dajemy sobie prawo do wygłaszania rozstrzygnięć wiążących dla ogółu wiernych.

Obie argumentacje wydają mi się być bardzo podobne. Być może oznacza to, że nie rozumiem doktryny Kościoła. Czego więc nie rozumiem?

Interesujący jest stosunek Jezusa do tradycji faryzeuszy. No bo z jednej strony mamy Mt 23, 2n:

Cytuj:
«Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.


A z drugiej strony w obecnym czytaniu słyszymy, że uczniowie Jezusa ignorowali przepis obmywania rąk. Mk 7, 1-5:

Cytuj:
Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I [gdy wrócą] z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajów], które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»


Mało, Jezus zdaje się podważać prawomocność tradycji faryzeuszy. Mk 7, 7-13:

Cytuj:
Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, ». I mówił do nich: «Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie: "Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem [złożonym w ofierze] jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie" - to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie».


"którąście sobie przekazali". "ludzkiej tradycji". "zasad podanych przez ludzi".

Jeśli dobrze rozumiem, Jezus uważa, że tradycja faryzeuszy pochodzi od początku do końca od ludzi i od ludzi tylko: nie pochodzi ona natomiast, jak chcieli faryzeusze, od Słowa Bożego przekazanego mojżeszowi.

Interesujący jest też przypis, jaki tysiąclatka daje Mt 23, 3a ("Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą") - oni tzn. faryzeusze i uczeni w Piśmie.

Oto przypis:

Cytuj:
O ile przekazują wam naukę otrzymaną od Mojżesza.


Hmm. Czy mam rozumieć, że wierni z czasów faryzeuszy mieli prawo rozstrzygania, czy dany element nauczania faryzejskiego pochodzi od Boga, czy też stanowi dodatek wymyślony przez faryzeuszy? Wierni Kościoła Katolickiego (co zrozumiałe) muszą słuchać wszystkich jego rozstrzygnięć, nie mogą wybierać sobie, co im się podoba, a co nie.

Moja wątpliwość polega na tym: Faryzeusze uznawali siebie za depozytariuszy tradycji i uważali tę tradycję za wiążącą; Jezus, jak rozumiem, zaprzeczał prawomocności tej tradycji, i tak nauczanie Jezusa zdaje się rozumieć Kościół Katolicki; Ale wydaje mi się, że dostrzegam podobieństwa między faryzejskim rozumieniem tradycji, a katolickim; czemu zatem katolicka tradycja, w opozycji do faryzejskiej, ma być prawomocna?

Na czym zasadza się różnica między katolicyzmem a faryzeizmem, że jedna tradycja jest prawomocna, a druga nie?

Nie zrozumcie mnie źle - to jest jeden z tych wątków, gdzie bardzo bym chciał, by ktoś mi wykazał, jak bardzo się mylę - pomimo, że przyjmuję trochę rolę "adwokata diabła".

Dlatego pozwolę sobie zakończyć nieco prowokacyjnie: czy gdyby Jezus dzisiaj chodził po ziemi, to jego uczniowie jedliby mięso w piątek?


Pn wrz 03, 2018 2:08 am
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pn maja 25, 2009 4:55 pm
Posty: 15166
Lokalizacja: Gdynia
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
Ale pomieszałeś!

Po pierwsze, mowa o dodawaniu do tego, co Bóg nakazuje. Czyli problem byłby wówczas, gdyby Kościół coś dodał od siebie i próbował to wpisać w Biblię.


Po drugie, Jezus dał prawo Kościołowi do ustanawiania (w swoim Imieniu!) pewnych rzeczy:
Mt 18:18 bt4 "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie."

Po trzecie, Biblia mówi o dwu różnych tradycjach - jedną odrzuca, drugiej każe się trzymać.

Odrzuca "tradycje" wymyślane zupełnie ni z gruchy ni z pietruchy, w sensie "zwyczaju":

„Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie: Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże.”/Mt 15,2-6 – patrz też Mk 7,3-13/

„Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.”/ Kol 2,8/

Natomiast Biblia każe się trzymać Tradycji apostolskiej (czyli rozumianej jako gr.Paradosisprzekaz, tradycja, łac tradicio - po łacinie kryterium)

„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.”(2 Tes 2,15)
(Jak widzisz, bynajmniej nie "tylko Pismo")

„Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas.”(2 Tes 3,6)

1Kor 11:2 bt4 "Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję."

Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.”/Łk 10,16/

Nie jedzenie mięsa w piątek, nie ma nic wspolnego ani z nakazem Boga, ani z Tradycją. To po prostu wewnętrzna norma Kościoła, abyśmy razem coś robili w jeden dzień w tygodniu.
To nie dotyczy prawd wiary, tylko jest regulacją postępowania w Kościele przez przełożonych, według danych im poleceń:
„Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego”/Hbr 13,17a/

Szerzej sprawę sola scriptura opisałem tu http://analizy.biz/marek1962/solascriptura.pdf od strony 35

_________________
Obrazek
Więcej informacji tu http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne


Pn wrz 03, 2018 9:16 am
Zobacz profil WWW
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Śr sie 01, 2018 12:38 pm
Posty: 2172
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
Chcialbym dodac ze podstwa jest posluszenstwo Kosciolowi bez wzgledu na to co przedstwiciele tego kosciola sami czynia w mysl sloow " badzcie im posluszni lecz ich postepowania nie nasladujcie".
Wlasnie dla tego ze sa oni ludzmi jak kazdy inny ii skllonni do grzzesznych czyniw, wiec tychh czyniiw nie nalezy nasladowac, bo oni nie sa swieci, tylko tacy jak my. Natomiast to czego nauczaja jest wplywem Ducha Sw. i tego nalezy sluchac, choc oni sami czesto tego nie sluchaja co sami nauczaja, bo satacy jak my-grzeszni.

_________________
someone1@opoczta.pl


Pn wrz 03, 2018 1:36 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Śr lut 20, 2008 3:45 pm
Posty: 5106
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
Jezus nic mógł promować Sola Scriptura ponieważ nic nie pisał. Pisali jedynie Apostołowie :) Pozdrawiam serdecznie

_________________
Nowenna doM.B.RozwiązującejWęzły
https://www.youtube.com/watch?v=MLhe3HfrJ_U
https://www.youtube.com/watch?v=V-69l9jIm8s


Pn wrz 03, 2018 8:57 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pn sty 11, 2016 2:18 am
Posty: 4583
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
Mały Książę napisał(a):
Jezus nic mógł promować Sola Scriptura ponieważ nic nie pisał. Pisali jedynie Apostołowie :) Pozdrawiam serdecznie

A przede wszystkim gdyby promował to by zesłał gotową księgę z nieba a nie fatygował się osobiście :)


Pn wrz 03, 2018 9:01 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Śr lut 20, 2008 3:45 pm
Posty: 5106
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
Wespecjan napisał(a):
Mały Książę napisał(a):
Jezus nic mógł promować Sola Scriptura ponieważ nic nie pisał. Pisali jedynie Apostołowie :) Pozdrawiam serdecznie

A przede wszystkim gdyby promował to by zesłał gotową księgę z nieba a nie fatygował się osobiście :)

Tak. A Apostołowie nauczali, a nie rozrzucali Nowy Testament gdzie popadnie, choć znajomość Pisma Św. jest bardzo pożyteczna :) Pozdrawiam

_________________
Nowenna doM.B.RozwiązującejWęzły
https://www.youtube.com/watch?v=MLhe3HfrJ_U
https://www.youtube.com/watch?v=V-69l9jIm8s


Wt wrz 04, 2018 6:36 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N gru 07, 2008 12:57 am
Posty: 1636
Płeć: mężczyzna
wyznanie: chrześcijanin, protestantyzm
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
Mały Książę napisał(a):
Jezus nic mógł promować Sola Scriptura ponieważ nic nie pisał. Pisali jedynie Apostołowie :) Pozdrawiam serdecznie

Przede wszystkim nie mógł promować bo sola scriptura to wiek XVI po Chrystusie. Hipoteza podroży w czasie nie jest jakos przekonująca.
Co najwyżej "sola scriptura" promuje Jezusa - i tylko wówczas jest do przyjęcia.
Co do "scriptura" to była i jest przede wszystkim przepowiadaniem i słuchaniem, Jezus nic nie musial pisac aby przepowiadać wypelnienie sie Pisma, nie "ksiażki". Też pisałem już o tym


Zresztą już kilkakrotnie na forum wyjaśniałem, czym są "sola" w protestanckim nurcie reformacji.

_________________
www.reformowani.pl


Cz wrz 06, 2018 1:46 am
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Cz sty 14, 2010 12:50 pm
Posty: 17909
Lokalizacja: Rzeczpostpolita Polska
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
Hm... Bardzo ciekawy artykuł na temat sola scriptura został opublikowany w ostatnim Gościu Niedzielnym. Polecam wszystkim.

_________________
"W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki."


Cz wrz 06, 2018 7:15 am
Zobacz profil
Dyskutant
Dyskutant
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Wt maja 01, 2012 3:42 pm
Posty: 492
Płeć: mężczyzna
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
Yarpen Zirgin napisał(a):
Hm... Bardzo ciekawy artykuł na temat sola scriptura został opublikowany w ostatnim Gościu Niedzielnym. Polecam wszystkim.
Może przedstawisz streszczenie, najważniejsze punkty, które według ciebie są ciekawe? Bo:

https://www.gosc.pl/doc/4991021.Tylko-Biblia
DOSTĘPNE JEST 9% TREŚCI. CHCESZ WIĘCEJ?

WYKUP DOSTĘPU DO CAŁEGO ARTYKUŁU. CENA 1,23 ZŁ.

KUP WYDANIE PAPIEROWE LUB NAJNOWSZE E-WYDANIE.

_________________
The first to plead is adjudged to be upright,
until the next comes and cross-examines him.

(Proverbs 18:17)(NJB)


Cz wrz 06, 2018 9:28 am
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N gru 07, 2008 12:57 am
Posty: 1636
Płeć: mężczyzna
wyznanie: chrześcijanin, protestantyzm
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
Jeżeli zajawka artykułu wskazuje na jego treść, to obawiam się, że to garść rzymskokatolickich stereptypów.

_________________
www.reformowani.pl


Cz wrz 06, 2018 10:59 am
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pn maja 25, 2009 4:55 pm
Posty: 15166
Lokalizacja: Gdynia
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
P524 napisał(a):
Jeżeli zajawka artykułu wskazuje na jego treść, to obawiam się, że to garść rzymskokatolickich stereptypów.
Znaczy, prawdę pisze...

_________________
Obrazek
Więcej informacji tu http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne


Cz wrz 06, 2018 1:10 pm
Zobacz profil WWW
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N gru 07, 2008 12:57 am
Posty: 1636
Płeć: mężczyzna
wyznanie: chrześcijanin, protestantyzm
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
Może. Nie wiem, nie czytałem, nie mam dostępu. Tylko o zajawce się wypowiadałem

_________________
www.reformowani.pl


Cz wrz 06, 2018 1:19 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Śr lut 20, 2008 3:45 pm
Posty: 5106
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
P524 napisał(a):
Przede wszystkim nie mógł promować bo sola scriptura to wiek XVI po Chrystusie. Hipoteza podroży w czasie nie jest jakos przekonująca.
Co najwyżej "sola scriptura" promuje Jezusa - i tylko wówczas jest do przyjęcia.
Co do "scriptura" to była i jest przede wszystkim przepowiadaniem i słuchaniem, Jezus nic nie musial pisac aby przepowiadać wypelnienie sie Pisma, nie "ksiażki". Też pisałem już o tym


Zresztą już kilkakrotnie na forum wyjaśniałem, czym są "sola" w protestanckim nurcie reformacji.

No właśnie. XVI wiek i wtedy powstała ta zasada. Ale czy jest ona słuszna i zasadna?
"U swego początku Kościół nie żył i nie mógł żyć wokół Nowego Testamentu – jego księgi nie zostały jeszcze ani spisane, ani tym bardziej zebrane w jeden obowiązujący kanon. Chrześcijanie pierwotnej wspólnoty „trwali w nauce Apostołów” (Dz 2,42), czyli wokół apostolskiego Przekazu Jezusowego orędzia, podawanego w różnych formach, i to najpierw nie pisemnie, lecz ustnie. Ów apostolski Przekaz o Jezusie był dla pierwotnego chrześcijaństwa miarą, oparciem i punktem odniesienia, do niego odwoływał się i św. Paweł, i Ojcowie Kościoła, pasterze i nauczyciele wspólnot pierwszych wieków. Paweł podkreśla to wyraźnie, gdy poleca Tesaloniczanom niewzruszenie stać i trzymać się tych „przekazów”, o których zostali pouczeni „bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2 Tes 2,15; por. 1 Kor 11,2; 15,3; 2 Kor 2,17). Apostoł podkreśla przede wszystkim wierność Przekazowi, drugorzędny jest dla niego sposób jego wyrażania i zachowania, czy to przez spisane listy, czy to przez „żywe słowo”. To Pawłowe stwierdzenie jest chyba najlepszym biblijnym dowodem na to, że pierwotny Kościół nie uznawał zasady „tylko Pismo”.
Wierzę Kościołowi
Kościół nie zrodził się więc z Nowego Testamentu; to raczej Nowy Testament narodził się w łonie Kościoła – co wcale nie znaczy z niego. U początku chrześcijaństwa nie stoi Księga (nie ma się z czego cieszyć, gdy muzułmanie błędnie nazywają nas „Ludem Księgi”), nie jakiś Galilejski Klub Czytelnika, do którego Piotr i Andrzej raczej nie mieliby ochoty się zapisać, lecz życie Pana Jezusa, Jego słowa i czyny. Nie było przy nim kronikarza, który na bieżąco rejestrowałby bieg wydarzeń, byli przy Nim jednak Apostołowie – ich Przekaz stał się później jedyną miarą prawdziwej wiary. Dlatego pod koniec II w. św. Ireneusz z Lyonu pisał wprost, że Kościół zasadniczo bez poszczególnych pism sobie poradzi, ale nie może żyć bez Przekazu. Potem zaś właśnie od „apostolskości” danej księgi, od jej zgodności z apostolską wiarą Kościoła zależało to, czy mogła ona stać się częścią Nowego Testamentu; stąd stwierdzenie św. Augustyna: „Nie uwierzyłbym Ewangeliom, gdyby nie autorytet Kościoła”. Czy nie jest znaczące, że w wielkim wyznaniu wiary od wieków mówimy: Credo Ecclesiam – wierzę Kościołowi?

Jak oznajmia które Pismo?
Jeśli zaś pierwsze wspólnoty odwoływały się do Pisma, to czyniły to wobec „Prawa i Proroków”, czyli ksiąg Starego Testamentu. Czyni to często św. Paweł, gdy pisząc choćby o powstaniu z martwych Pana Jezusa, wielokrotnie podkreśla, że stało się tak, jak zapowiadało Pismo (por. 1 Kor 15); tak pisze autor Listu do Hebrajczyków; do proroctw ciągle odwoływali się Ewangeliści, ukazując Pana Jezusa jako zapowiedzianego Mesjasza; w końcu sam Pan nieustannie czerpał ze świętych pism Izraela, odkrywając ich prawdziwy sens, jak w Kazaniu na Górze, gdy mówił: „Słyszeliście, że powiedziano – a Ja wam powiadam” (por. Mt 5). Jego Osoba jest więc ostatecznym sensem Prawa i Proroków – znowu zatem wracamy do stwierdzenia, jak decydujący był apostolski Przekaz o Nim.
Długie lata bez Kanonu
Dla pierwszych pokoleń chrześcijan Ewangelia nie oznaczała jeszcze konkretnej księgi, lecz w ogóle całą Dobrą Nowinę Pana Jezusa. Z czasem powstawały kolejne pisma, lecz ciągle nie był to jeden zbiór. Do ok. 150 r. nie było jasne, czym jest Kanon Nowego Testamentu. Zasadnicza część kanonu pojawia się pod koniec II w. (świadectwem tego jest tzw. kanon Muratoriego powstały w Rzymie ok. 180 r.), dopiero w IV i V w. proces ten został zamknięty (na północnoafrykańskich synodach w Hipponie w roku 393 i w Kartaginie w 397 i 419 r.), a ostatecznie potwierdzony przez Kościół na Soborze Trydenckim w 1556 r.
Chrześcijanie pierwszych wspólnot nie kojarzyli więc Przekazu (który my z języka łacińskiego nazywamy Tradycją) z jakąś konkurencyjną wobec Pisma Świętego prawdą, i to raczej mniej ważną. Jak pisał św. Paweł, Dobra Nowina żyła dla nich i w „żywym słowie” Kościoła, i zapisanych listach czy „Pamiętnikach Apostołów”, jak nazywano Ewangelie. Czy dziś powinno być inaczej? Wcale nie – i jest to bardzo biblijne stwierdzenie.

http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc ... lko-pismo/

Z Panem Bogiem!

_________________
Nowenna doM.B.RozwiązującejWęzły
https://www.youtube.com/watch?v=MLhe3HfrJ_U
https://www.youtube.com/watch?v=V-69l9jIm8s


Pt wrz 07, 2018 7:53 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N gru 07, 2008 12:57 am
Posty: 1636
Płeć: mężczyzna
wyznanie: chrześcijanin, protestantyzm
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
@MK
Całkowicie się podpisuje. Co to to ma do nauczania, które streszczają szesnastowieczne "sola"?
Wyjaśniałem już kilka razy znaczenie reformacyjnych "sola", w wyszukiwarce można znaleźć.

_________________
www.reformowani.pl


Pt wrz 07, 2018 10:15 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Cz sty 14, 2010 12:50 pm
Posty: 17909
Lokalizacja: Rzeczpostpolita Polska
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Jezus promuje Sola Scriptura?
Lepiej wyjaśnij dlaczego czepiacie się Kościoła katolickiego, że naucza rzeczy, których nie ma w Biblii, a sami stosujecie zasadę, której... nie ma w Biblii?

_________________
"W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki."


So wrz 08, 2018 8:25 am
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL