Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest N kwi 18, 2021 11:52 pmUtwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 629 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 42  Następna strona
 Trójca Święta 
Autor Wiadomość
Milczek
Milczek

Dołączył(a): Cz gru 29, 2016 5:24 am
Posty: 49
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
Katolik, jezuita John L. McKenzie pisze w swoim Dictionary of the Bible: „Jedność natury trójcy osób określają wyrazy ‚osoba’ i ‚natura’, które są gr[eckimi] terminami filozoficznymi; właściwie w Biblii nigdzie nie ma tych wyrazów. Owe definicje trynitarskie wyłoniły się po długotrwałych sporach, w trakcie których te i inne wyrazy, jak ‚istota’ i ‚substancja’, niektórzy teologowie błędnie odnieśli do Boga” (Nowy Jork 1965, s. 899).

A zatem ten katolicki teolog jezuita przyznaje, że w I wieku n.e. Jezus Chrystus i apostołowie nie wierzyli w boga trójjedynego, a wiara w boga trójjedynego ma związek z pogaństwem, dokładnie z greckimi terminami filozoficznymi.

Jezus Chrystus nie uczył greckiej filozofii i tak samo nie uczyli jej apostołowie.

Zobaczmy co Słowo Boże mówi o greckiej filozofii i o innych ludzkich filozofiach :

Kolosan 2 : 8: „Strzeżcie się: może się znaleźć ktoś, kto was uprowadzi jako swój łup przez filozofię i puste zwodzenie według tradycji ludzkiej, według rzeczy elementarnych świata, a nie według Chrystusa”.

A zatem obranie zwodniczej filozofii ludzkiej jest sekciarstwem, czyli pustym zwodzeniem i głupotą.

1 Koryntian 1 : 19 Napisane jest bowiem:
Wytracę mądrość mędrców,
a przebiegłość przebiegłych zniweczę.

Bóg wytraci filozofów wraz z tymi ludźmi którzy ich popierają. Filozofowie zwodzą swoim pustym zwodzeniem nie tylko samych siebie, ale także miliardy ludzi, powodując bałwochwalstwo, brak prawdziwej wiary i zamieszanie, tak iż ludzie nie potrafią poznać prawdy, przez co nie mogą zostać zbawieni i idą na zagładę.


So gru 31, 2016 4:48 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pn maja 25, 2009 4:55 pm
Posty: 15810
Lokalizacja: Gdynia
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
Twierdzisz zatem, że przed XV wiekiem nie było w ogóle mowy o Trójcy?
:mrgreen:


No to sprawdźmy w świadectwach pierwszych chrześcijan - tych, co byli uczeni przez apostołów i uczniów apostołów.
Przytoczę tylko przykłady i tylko z pierwszych trzech wieków - sam zobaczysz ile jest tego "nic" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 • Zacznijmy od jednego z najstarszych dokumentów wczesnochrześcijańskich Didache, czyli nauka dwunastu apostołów, datowanego na przełom I i II wieku (są tacy, którzy twierdzą, że powstał około 60 roku):
  „Co do chrztu, to udzielajcie go w taki oto sposób: Powtórzywszy najpierw wszystko powyższe, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w wodzie żywej. Jeśli nie masz wody żywej, chrzcij w innej, jeśli nie możesz w zimnej, chrzcij w ciepłej. Jeśli brak ci jednej, i drugiej, polej głowę trzy razy wodą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”
 • Święty Ireneusz, urodzony około 130 roku biskup Lyonu, w tekście Przeciw herezjom pisał:
  [color=blue]„Kościół (…) otrzymał od Apostołów i ich uczniów wiarę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego (…) i w jednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Wcielonego dla naszego zbawienia i w Ducha Świętego, który przez proroków przepowiadał zarządzenia Boże i Jego przybycie”

 • Żyjący w latach 100-165 święty Justyn Męczennik, w swojej Apologii I opisuje chrzest w gminie chrześcijańskiej. Tekst jednoznacznie pokazuje o jednakowej czci oddawanej trzem Osobom Boskim:
  „(…) prowadzimy ich do miejsca, gdzie znajduje się woda i tam dostępują oni odrodzenia w taki sam sposób, w jaki myśmy go dostąpili, mianowicie zostają skąpani w wodzie w imię Boga Ojca i Pana wszechrzeczy, w imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, oraz w imię Ducha Świętego. Powiedział bowiem Chrystus: „Jeśli się nie odrodzicie, nie wnijdziecie do królestwa Bożego" (J 3, 3). Nazywa się zaś owa kąpiel „oświeceniem", ponieważ tych, którzy jej dostępują, oświeca Duch Święty. (...)”
  „Zarówno Jemu samemu jak Jego Synowi, którego do nas posłał (...) wreszcie Duchowi proroczemu, składamy uwielbienie i pokłon, oddając im cześć zgodną z rozumem i prawdą.”[/color]
 • Około roku 156 powstało dzieło Męczeństwo Polikarpa. Czytamy w nim:
  „(…) za wszystko Cię chwalę, błogosławię, wielbię przez Arcykapłana wiecznego i niebieskiego, Jezusa Chrystusa, Twego Syna umiłowanego, przez którego Tobie z Nim i z Duchem Świętym chwała i teraz i na przyszłe wieki. Amen”.
 • Jeszcze bardziej dobitnie wyraża wiarę w Trójcę święty Telesfor, papież w latach 125-138:
  [color=blue]„Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca (…) Albowiem tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca, Amen”/hymn Gloria/
 • Żyjący nieco później (zmarł w 178 roku) święty Epipodiusz pisał:
  „Wyznaję, że Chrystus z Ojcem i Duchem Św. jest Bogiem”./Akta męczeńskie/
 • Antegoras z Aten, apologeta żyjące w latach 133-190 oświadczył napisał pismo znane pod nazwą Prośba za chrześcijanami, w którym broni wyznawców Jezusa przed posądzeniami o… ateizm:
  „Któż więc nie zdziwiłby się usłyszawszy, że ateistami nazywani są ludzie, którzy uznają Boga-Ojca, Boga-Syna i Ducha Świętego oraz uczą o Ich potędze w jedności i Ich odrębności w zakresie funkcji?”
  „(…) mówimy o Bogu, o Jego Synu-Słowie i o Duchu Świętym, istotach stanowiących jedność w zakresie mocy, a rozdzielonych w zakresie funkcji na Ojca, Syna i Ducha(…)”

 • Żyjący w latach 140-202 święty Ireneusz z Lyonu, w Wykładzie apostolskiego nauczania napisał wprost:
  „Chwała najświętszej Trójcy i jednemu Bogu, Ojcu i Synowi i wszechmogącemu Duchowi Świętemu na wieki. Amen”
  „Panem jest Ojciec i Panem jest Syn, Bogiem jest Ojciec, Bogiem jest Syn, bo zrodzony z Boga jest Bogiem [por. J 1:18]. I tak według substancji, swej mocy i istoty ukazuje się jeden Bóg, zaś wedle porządku naszego zbawienia to Syn i Ojciec. Ojciec wszechrzeczy jest niewidzialny i niedostępny, trzeba aby przez Syna mieli dostęp do Ojca ci, którzy zamierzają się zbliżyć do Ojca"


  W dziele Przeciw herezjom sprecyzował:
  „Kościół (…) otrzymał od Apostołów i ich uczniów wiarę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego (…) i w jednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Wcielonego dla naszego zbawienia i w Ducha Świętego, który przez proroków przepowiadał zarządzenia Boże i Jego przybycie”
 • Święty Klemens Aleksandryjski (150-215) dowodził:
  „(…) ten, który stał się opieczętowany przez Ojca, Syna i Ducha Świętego nie jest już więcej przedmiotem ataków wszelkich innych Mocy i przez trzy Imiona został uwolniony od wszelkiej triady zepsucia”/Wypisy z Theodota/

  W innym dziele, ten sam święty stwierdza:
  "Bądź litościwy dla swoich sług, Ojcze kierujący Izraelem, Synu i Ojcze, którzy Obaj jesteście Jednym, Panie! (...) Dzięki składając, wychwalajmy jednego Ojca i Syna, Syna i Ojca, który wraz z Duchem Świętym jest Wychowawcą i Mistrzem. Wszystko dla Niego Jednego, przez którego wszystko jest czymś jednym, przez którego jest wieczność..." (Wychowawca)
 • Tertulian (żyjący w latach 160-220) wspomina:
  „trzy razy na dzień modlili się, jako dłużnicy wobec trzech Osób - Ojca, Syna i Ducha Świętego” /O modlitwie/

  „(…) wreszcie nakazuje, by chrzcili w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a nie w imię Jednego. I rzeczywiście jesteśmy chrzczeni nie raz, lecz trzy razy, w każde pojedyncze imię każdej poszczególnej osoby” /Przeciw Prakseaszowi/

  „Trzeba bowiem było, aby chrześcijanie zajaśnieli w świecie jako synowie światłości, czczący i wzywający po imieniu jedno światło świata, Boga i Pana. Zresztą jeżeli na podstawie świadomości, że imię Boga i Pana przystoi i Ojcu, i Synowi, i Duchowi wzywalibyśmy ‘bogów’ i ‘panów’, to zgasilibyśmy nasze lampy” /tamże/

  "(…) o ‘dwóch bogach’ czy ‘dwóch panach’ nigdy nie mówimy, nie dlatego że Ojciec albo Syn miałby nie być Bogiem, albo też Duch miałby nie być Bogiem, czy żeby każdy z nich nie był Panem; (...) Chrystus, został poznany jako Bóg i nazwany Bogiem, gdyż jest Synem Boga i Pana."/tamże/

  [Jezus]„również zesłał dar otrzymany od Ojca, Ducha Świętego, trzecią osobę Bóstwa i trzecie stanowisko Boskiego majestatu (...), nauczyciela wszelkiej prawdy, która jest w Ojcu i Synu i Duchu Świętym według nauki chrześcijańskiej.” /tamże/

 • Święty Hipolit żył w latach 170-235. Napisał dzieło Przeciw Noetosowi, w którym stwierdził:
  „Nie możemy inaczej pojąć jednego Boga, jeśli nie uwierzymy prawdziwie w Ojca, Syna i Ducha Świętego. (…) Słowo Ojca (…) po zmartwychwstaniu powiedziało uczniom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Pouczył tutaj, że kto by pominął jednego z nich, ten nie okazał prawdziwego uwielbienia Bogu. Bóg bowiem otrzymuje uwielbienie w tej Trójcy.”

 • W latach 185-254 żył jeden z największych teologów wczesnego chrześcijaństwa, Orygenes. Oto garść nauk tego znakomitego myśliciela :
  „Wszystko to uczy nas, że istota Ducha Świętego ma tak wielką godność i znaczenie, iż zbawczy chrzest nie może dopełnić się inaczej, jak tylko przez powagę najznamienitszej Trójcy, to znaczy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, i że nazwa Ducha Świętego łączy się ściśle z imieniem Boga Ojca i Jego Jednorodzonego Syna. Czyż więc nie zadziwi się ktoś nad najwyższą godnością Ducha Świętego, jeśli usłyszy, że może spodziewać się łaski człowiek, który «wyrzekł słowo przeciw Synowi Człowieczemu, ten jednak, kto zgrzeszy» [Mt 12,32]?” /color]/O zasadach/
  [color=blue]"Dla osiągnięcia zbawienia człowiek potrzebuje pomocy Ojca, Syna i Ducha Świętego, i nie dostąpi zbawienia, jeśli nie będzie pełnej Trójcy"/color]/tamże/
  (O Duchu Świętym) [color=blue "Ewangelia tymczasem przypisuje Mu tak wielką powagę i majestat, iż stwierdza, że apostołowie «nie mogą jeszcze pojąć tego, czego pragnął ich nauczyć Zbawiciel, zanim przybędzie Duch Święty» [J 16,12-14]; On to wlewając się w dusze, potrafi ich oświecać w sprawie istoty i wiary Trójcy"/color]/tamże/
  [color=blue] „Kościół bowiem (…) otrzymał od Apostołów i ich uczniów wiarę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego (…) i w jednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Wcielonego dla naszego zbawienia i w Ducha Świętego, który przez proroków przepowiadał zarządzenia Boże i Jego przybycie” /color]/Adversus haereses/

  Teolog ganił odstępców:
  [color=blue] „(…) czytają tekst ‘Poślę wam Rzecznika, Ducha Świętego’, nie chcą uznać, że chodzi tu o trzecią Osobę, różną od Ojca i Syna, o boską i wzniosłą Istotę, lecz twierdzą, że słowa te odnoszą się do apostoła Pawła”
  /Homilia o Ewangelii św.Łukasza/
 • Święty Grzegorz Cudotwórca (190-264) ułożył „Wyznanie wiary”. Czytamy w nim:
  „Trójca doskonała, niepodzielna i nieodmienna w chwale, wieczności i królowaniu. W Trójcy nie ma nic stworzonego, nic służebnego, nic dodanego, czego by przedtem nie było, a dopiero później przybyło. Tak więc nigdy nie brakowało Ojcu Syna, ani Synowi Ducha, ale zawsze ta sama Trójca nieodwracalna i nieodmienna.”
 • Nieco później (200-258 rok) tworzył w Kartaginie Święty Cyprian. W tekście O jedności Kościoła katolickiego napisał:
  „Kto gdzie indziej, a nie w Kościele zbiera, ten rozprasza Kościół Chrystusa.
  Mówi Pan: Ja i Ojciec jedno jesteśmy; a na innym miejscu napisano jest o Ojcu, Synu i Duchu Świętym: A ci trzej jedno są. Kto sądzi, aby ta jedność, z mocy Boskiej pochodząca, i z tajemnicami niebieskimi ściśle połączona, w Kościele rozerwana i różnorodności zdań przeciwnych podzielona być mogła? Kto się tej jedności nie trzyma, ten się nie trzyma prawa Bożego, ten nie trzyma się wiary w Ojca i Syna, ten nie ma żywota i zbawienia.
  (…)
  Mówi Pan: Ja i Ojciec jedno jesteśmy; a na innym miejscu napisano jest o Ojcu, Synu i Duchu Świętym: A ci trzej jedno są”.


  W innym dziele, List, święty zauważa:
  „Pan bowiem po swym zmartwychwstaniu, rozsyłając swych uczniów, wskazując i pouczając ich, jak należy udzielać chrztu, mówi: ‘Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego’ [Mt 28:18]. Wymienia Trójcę, w której Tajemnicę narody mają być ochrzczone. (…) Jakże więc niektórzy mówią, że poganin może poza Kościołem, owszem przeciw Kościołowi otrzymać przebaczenie grzechów, byleby tylko gdziekolwiek był ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, skoro sam Chrystus nakazał chrzcić pogan w imię całkowitej i zjednoczonej Trójcy?”
 • Mniej więcej w tym samym okresie co Cyprian w Kartaginie, tworzył w Aleksandrii święty Dionizy, który napisał dzieło znane dziś pod nazwą De sententia Dionisii. Oto fragment:
  „Dodałem (…) uwagę o Duchu Św. i zaznaczyłem równocześnie od kogo i przez kogo (Syna) pochodzi. W ten więc sposób nierozdzielną jedność rozszerzymy na pojęcie Trójcy i Trójcę znowu, bez żadnego uszczerbku, ścieśniamy do pojęcia jedności.”
 • Po synodzie w Kartaginie, w 256 roku, wydano dokument zatytułowany „Twierdzenia biskupów w liczbie 86 o chrzcie heretyków”. Czytamy w nim:
  „(…) Prawda Kościoła katolickiego, matki naszej, zawsze u nas, bracia, i była, i jest, ponieważ we chrzcie jest Trójca, jak mówi Pan nasz: ‘Idźcie i chrzcijcie narody w imię Ojca, i Syna i Ducha Św.” [Mt 28:19]”.
 • Wreszcie święty Dionizy, papież w latach 259-268 wydał po synodzie w Rzymie list O Trójcy Świętej i Wcieleniu. Gani w nim niewłaściwe rozumienie Trójcy (jak zobaczymy, podobne herezje i dziś bywają przypisywane Kościołowi):
  „(…) Boża Trójca schodzi się w jedno Bóstwo, jakby szczyt i jest jednym wszechmocnym Bogiem wszechrzeczy, musi bowiem być jedną Głową i jednością organiczną. A zatem nierozważna nauka Marcjona, który tę Jedność Bożą dzieli i rozkłada na trzy niezależne zasady pochodzić może tylko od diabła, a w żadnym wypadku od prawych uczniów Chrystusa lub tych, którzy upodobali sobie naukę Zbawiciela. Ci wiedzą, ze Pismo Święte wyraźnie głosi Trójcę Świętą; ale o trzech bogach nie ma mowy ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. (...) Przeto nie wolno na trzy bóstwa dzielić prawdziwej Bożej Jedności ani umniejszać godności i niezrównanej wielkości Pana pojęciem ‘stworzenia’. Lecz należy wierzyć w Boga Ojca wszechmogącego, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, i w Ducha Świętego. Należy łączyć Słowo z Bogiem wszechrzeczy, gdyż samo mówi o sobie: ‘Ja i Ojciec jedno jesteśmy’ oraz: ‘Jestem w Ojcu a Ojciec we mnie’ [J 10:30, 14:10]. W ten tylko sposób zachowa się Trójcę Bożą i świętą naukę o suwerennej Jedności”

Sporo, jak na na nic, no nie? ;)

_________________
Obrazek
Więcej informacji tu http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne


So gru 31, 2016 4:51 pm
Zobacz profil WWW
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pn maja 25, 2009 4:55 pm
Posty: 15810
Lokalizacja: Gdynia
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
BogdanK napisał(a):
Katolik, jezuita John L. McKenzie pisze w swoim Dictionary of the Bible: „Jedność natury trójcy osób określają wyrazy ‚osoba’ i ‚natura’, które są gr[eckimi] terminami filozoficznymi; właściwie w Biblii nigdzie nie ma tych wyrazów. Owe definicje trynitarskie wyłoniły się po długotrwałych sporach, w trakcie których te i inne wyrazy, jak ‚istota’ i ‚substancja’, niektórzy teologowie błędnie odnieśli do Boga” (Nowy Jork 1965, s. 899).

A zatem ten katolicki teolog jezuita przyznaje, że w I wieku n.e. Jezus Chrystus i apostołowie nie wierzyli w boga trójjedynego, a wiara w boga trójjedynego ma związek z pogaństwem, dokładnie z greckimi terminami filozoficznymi.
Według jakiej "logiki" ten wniosek?
Chyba "strażnicowej logiki".
To że szukano określeń na pewną - niewyrażalną do końca - Rzeczywistość ma się nijak do absurdalnego Twojego - nie tego jezuity - twierdzenia, jakoby chrześcijanie nie wierzyli w Boga Trójjedynego - na co przytoczyłem Ci dowody biblijne.
Ty, niestety, do tekstów biblijnych sie nie odniosłeś, ale krzycząc "cytujcie Biblię" sam nie podałeś żadnych dowodów biblijnych, za to przepisujesz na kilogramy z broszurek "świadków" odniesienia do jakichś współczesnych wypowiedzi i publikacji.

_________________
Obrazek
Więcej informacji tu http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne


So gru 31, 2016 4:54 pm
Zobacz profil WWW
Milczek
Milczek

Dołączył(a): Cz gru 29, 2016 5:24 am
Posty: 49
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
ciach- offtop (merss)


So gru 31, 2016 5:00 pm
Zobacz profil
Milczek
Milczek

Dołączył(a): Cz gru 29, 2016 5:24 am
Posty: 49
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
ciach - offtop (merss)


So gru 31, 2016 5:03 pm
Zobacz profil
Milczek
Milczek

Dołączył(a): Cz gru 29, 2016 5:24 am
Posty: 49
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
Jezus Chrystus nigdy nie powiedział, że :

"są trzy Osoby Boskie (Ojciec, Syn i Duch Święty), a każda z nich jest wieczna i wszechmocna, żadna nie jest ani większa, ani mniejsza od pozostałych, każda z nich jest Bogiem, ale wszystkie razem są tylko jednym Bogiem."

To nie jest nauka Jezusa Chrystusa!

Pismo Święte radzi :

„Nie wychodźcie poza to, co jest napisane” (1 Koryntian 4:6).

Zatem prawdziwi chrześcijanie nie wychodzą poza tekst Pisma Świętego.


Uprzedzałam, by nie prowadzić katechez ewangelizacyjnych piszac do tego posty jeden pod drugim. To dodatkowo zaśmiecanie forum kopiuj - wklejkami w miejsce prowadzenia dyskusji, w których odnosimy się do wypowiedzi adwersarzy. Uwagi adwersarzy wskazują, że zakłóca to płynność dyskusji, bo prowadzi do ich zdenerwowania. Proszę ustosunkowywać się do wypowiedzi kolegów. Obchodzenie tej podstwowej zasady dyskusji skutować będzie wycinaniem postów.
OSTRZEŻENIE Reg. II/4; III/5; V/5


So gru 31, 2016 5:17 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pn maja 25, 2009 4:55 pm
Posty: 15810
Lokalizacja: Gdynia
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
BogdanK napisał(a):
Jezus Chrystus nigdy nie powiedział, że :
"są trzy Osoby Boskie (Ojciec, Syn i Duch Święty), a każda z nich jest wieczna i wszechmocna, żadna nie jest ani większa, ani mniejsza od pozostałych, każda z nich jest Bogiem, ale wszystkie razem są tylko jednym Bogiem."

To nie jest nauka Jezusa Chrystusa!
Za to Jego nauką jest, że Jezus jest JAHWE (patrz posty wyżej).
Jego nauką jest, że Mt 28:19 bt5 "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."

Czyli co? W Imię Boga, stworzenia i bezosobowej mocy? :)
Nie mówiąc już o tym, że pierwszy raz widzę, by "bezosobowa moc" miała imię :)

Warto też zauważyć, że to "Imię" jest JEDNO, wspólne. Brzmi JAHWE.

Cytuj:
Pismo Święte radzi :
„Nie wychodźcie poza to, co jest napisane” (1 Koryntian 4:6).

Zatem prawdziwi chrześcijanie nie wychodzą poza tekst Pisma Świętego.
 • po pierwsze - gdyby przyjąc tę (fałszywą) zasadę, to jesteś wyliczony i pokonany po tym, co Ci wcześniej zacytowałem z Pisma
 • po drugie, akurat to polecenie dotyczy nie nauczania lecz nakładania nadmiernych, wymyślonych zasad (przeczytaj kiedyś kontekst namiarów, jaki Ci podają, warto. Biblia nigdzie nie twierdzi że tylko z niej należy czerpać naukę, a w kilku miejscach twierdzi coś wręcz przeciwnego: „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu”.

_________________
Obrazek
Więcej informacji tu http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne


So gru 31, 2016 5:29 pm
Zobacz profil WWW
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pn maja 25, 2009 4:55 pm
Posty: 15810
Lokalizacja: Gdynia
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
Twierdzisz więc, że Duch Święty nie jest osobą, tylko bezosobową mocą?

Nie wiem, jak można trwać w podobnym twierdzeniu znając (przytoczone wcześniej) teksty Mt 28,19 czy Mt 12,31-32. Postaram się jednak podać parę innych fragmentów, które pozwolą nam się upewnić o osobowości Ducha Świętego.

Jezus wyrażał się o Suchu Świętym w sposób osobowy:
„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”/J 16,13a/

Duch Święty się objawia:
"A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego."/Mt 3,16/

Współpracuje z apostołami:
"Postanowiliśmy bowiem, Duch święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne."/Dz 15,28/

Próbowano Go okłamać:
"Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię?"/Dz 5,3/

"A Piotr do niej: Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie."[/color]/Dz 5,9/

Sprzeciwiano się Jemu:
"Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy!"/Dz 7,51/

Duch Święty wydaje polecenia i daje natchnienia:
"Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,"/Łk 4,18/

"bo Duch święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć."/Łk 12,12/
"Podejdź i przyłącz się do tego wozu - powiedział Duch do Filipa."/Dz 8,29/

"Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch: Poszukuje cię trzech ludzi."/Dz 10,19/
"Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka."/Dz 11,12/

"Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem."/Dz 13,2/

"A oni wysłani przez Ducha świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr."/Dz 13,4/

"Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch święty zabronił im głosić słowo w Azji."/Dz 16,6/

"Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im,"/Dz 16,7/

Duch Święty objawia wiarę, świadczy i naucza:
"Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie."/J 15,26/

"Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe."/J 16,13/

"A Pocieszyciel, Duch święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem."/J 14,26/

"Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. "/Dz 1,16a/

"Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia przemawiał."/Dz 6,10/

"Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: To mówi Duch święty: Tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie męża, do którego należy ten pas, i wydadzą w ręce pogan."/Dz 21,11/

Posiada swoją wolę:
"Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch."/Rz 8,5/

Duch Święty działa:
"Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią."/Dz 20,28/

"Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi."/Rz 8,16/

"Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów."/1Tm 4,1/

"Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. "/Ap 2,7a/

"Dlatego /postępujcie/, jak mówi Duch święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,"/Hbr 3,7/

"Przez to pokazuje Duch święty, że jeszcze nie została otwarta droga do Miejsca świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek."/Hbr 9,8/

"Daje nam zaś świadectwo Duch święty, skoro powiedział:"/Hbr 10,15/

"Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami."/Rz 8,26/

"A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha."/1Kor 2,13/

"Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra."/1Kor 12,7/

"Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce."/1Kor 12,11/

"A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch święty."/Mk 13,11/

"Jemu Duch święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego."/Łk 2,26/

Trzeba Go przyjąć:
"Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie."/J 14,17/

Możliwe jest, aby Go zasmucić:
"I nie zasmucajcie Bożego Ducha świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia."/Ef 4,30/

Co więcej, Pismo Święte w wielu miejscach wymienia zarówno Ducha Świętego, jak i moc bożą – odróżniając te dwa pojęcia:
„W odpowiedzi przemówił do mnie: Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch [mój dokończy] - dzieła mówi Pan Zastępów."[przyjścolor]/Za 4,6/

[color=blue] „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą."
/Dz 10,38a/

"Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.” /Łk 1,35a/

Czy to nie Ty, Bogdanie, pisałeś o konieczności słuchania Pisma?
Trzymam Cię za słowo zatem. SŁuchaj Pisma a nie Twoich "nauczycieli" w zborze.

_________________
Obrazek
Więcej informacji tu http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne


So gru 31, 2016 5:42 pm
Zobacz profil WWW
Milczek
Milczek

Dołączył(a): Cz gru 29, 2016 5:24 am
Posty: 49
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
Jezus Chrystus powiedział, że Jego prawdziwi naśladowcy i czciciele Ojca będą prześladowani przez ludzi niegodziwych.
ciach kopij - wklejki -> tyle, że to nie jest ani odpowiedź, ani tematycznie związane z prowadzoną dyskusją. Pracujesz wytrwale na bana, by poczuć się prześladowanym za prawdę? (merss)


So gru 31, 2016 5:51 pm
Zobacz profil
Milczek
Milczek

Dołączył(a): Cz gru 29, 2016 5:24 am
Posty: 49
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
ciach - jest koniec roku. Banometr ma skazę i nie chce pracować. Możesz odejść od komputera? (merss)


So gru 31, 2016 5:57 pm
Zobacz profil
Milczek
Milczek

Dołączył(a): Cz gru 29, 2016 5:24 am
Posty: 49
Płeć: mężczyzna
wyznanie: nie chcę podawać
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
(ciach dział ekumenizm nie mieści się w twoich poglądach. Świadkowie Jehowi nie są chrześcijanami dlatego masz zakaz pisania w górnej części forum -J)


So gru 31, 2016 6:17 pm
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Cz kwi 08, 2010 2:54 pm
Posty: 11149
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
BogdanK napisał(a):
Wyrażenia bóg trójjedyny, czy Trójca Święta nie występują w żadnym tekście biblijnym.
Wyrażenie użyte przez ciebie Bogdanie "Jednoosobowy Ojciec Jahve" też nie występuje w żadnym tekście biblijnym..(no chyba, że wykażesz, że się mylę) zatem Bóg jakiego obraz ty kreujesz nie istnieje...

_________________
Postaw, Panie, straż moim ustom
i wartę przy bramie warg moich!
Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa...


So gru 31, 2016 8:21 pm
Zobacz profil
Dyskutant
Dyskutant
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So kwi 13, 2013 12:49 pm
Posty: 216
Lokalizacja: Warszawa
Płeć: mężczyzna
wyznanie: chrześcijanin, prawosławie
Odpowiedz z cytatem
Post Trójca Święta
Obrazek

Mam pytanie czy Bóg Ojciec i Jezus Chrystus to jedna osoba (jeden byt)?

_________________
W avatarze ja z moją dziewczyną


Śr lip 26, 2017 11:08 am
Zobacz profil
Niesamowity Gaduła
Niesamowity Gaduła

Dołączył(a): Pn maja 25, 2009 4:55 pm
Posty: 15810
Lokalizacja: Gdynia
Płeć: mężczyzna
wyznanie: katolik
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
nie. Nie rozumiesz rysunku, który sam zamieściłeś?
Znów ten sam temat?

_________________
Obrazek
Więcej informacji tu http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne


Śr lip 26, 2017 11:11 am
Zobacz profil WWW
Dyskutant
Dyskutant
Avatar użytkownika

Dołączył(a): So kwi 13, 2013 12:49 pm
Posty: 216
Lokalizacja: Warszawa
Płeć: mężczyzna
wyznanie: chrześcijanin, prawosławie
Odpowiedz z cytatem
Post Re: Trójca Święta
Barney napisał(a):
nie. Nie rozumiesz rysunku, który sam zamieściłeś?
Znów ten sam temat?


Skoro to dwie osoby to jak mogą być jednym Bogiem. Mi to wygląda na trzech Bogów. Jak trzy osoby mogą być jednym Bogiem?

_________________
W avatarze ja z moją dziewczyną


Śr lip 26, 2017 11:14 am
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 629 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 42  Następna strona


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL